((¨¤ DZ ¤¨))
 
  Ana Sayfa
  Mustafa Kemal Atatürk
  => Hayatı ve Başardıkları
  => Hayatı ve Başardıkları Devamı
  => Hayatı ve Başardıkları Devamı 2
  => Hayatı ve Başardıkları Devamı 3
  => Hayatı ve Başardıkları Devamı 4
  => Hayatı ve Başardıkları Devamı 5
  => Hayatı ve Başardıkları Devamı 6
  => Hakkında Söylenenler
  => Fotoğraf Albümü
  => 68 kuşağının Atatürk için yaptıkları
  => Görüntüleri
  => Hakkında Yazılan Şiirler
  DENİZ GEZMİŞ
  MAHİR ÇAYAN
  Hüseyin İnan
  Yusuf Aslan
  Sinan Cemgil
  İbrahim Kaypakkaya
  Erdal Eren
  Ernesto Che Guevara
  Şairlerimiz
  1 Mayıs Tarihi
  AKP NİN YOLSUZLUKLARI
  Amerika nın Kanlı Geçmişi
  Sivas Katliamı (derin analiz)
  SATILIK VATAN!!!
  Said Nursi Gerçekleri!!!
  Kutlu Doğum Haftası neyin nesi?
  Şeyh Said İsyanı ve Gerçekler...
  Anketler
  Ziyaretşi defteri
  Top List
  Reklam
  Sanatçılarımız
  Duyuru
  Denizfeneri hakkında gerçekler!
sitedeki belgeler kaynak gösterilmeden kullanılamaz! Atoybil Site Dizini

Google
Image Hosted by dddeniz.tr.gg
Hayatı ve Başardıkları Devamı 3
 • 3 Nisan 1905 Yunanistan İzmir'i ilhak kararını açıkladı. Ülke genelinde yoğun tepkiler meydana geldi.
 • 1920 Türkiye, Anvers Olimpiyat Oyunları'na, Dünya Savaşı'nı çıkaran ülkelerden biri olduğu gerekçesiyle çağrılmadı.
 • 3 Ocak 1920 Milletvekilleri Mustafa Kemal ile görüşmeye başladı.
 • 9 Ocak 1920 Kuvay-i Milliye'ci Yahya Kaptan Gebze'de, İstanbul Hükümetinin adamlarınca öldürüldü.
 • 10 Ocak 1920 Ankara'da Hâkimiyet-i Milliye gazetesi kuruldu.
 • 11 Ocak 1920 Konya'da miting yapıldı.
 • 12 Ocak 1920 İstanbul'da son Meclis-i Mebusan'ı açıldı.
 • 13 Ocak 1920 Sultanahmet alanında, İstanbul'un Türk kalması için büyük bir miting yapıldı.
 • 14 Ocak 1920 Mustafa Kemal, Meclis-i Mebusan'ın açılışını kutladı.
 • 15 Ocak 1920 2. Edirne Kongersi toplandı.
 • 20 Ocak 1920 İsmet Bey, Ankara'ya gitti.
 • 20 Ocak 1920 Maraş'ta kurtuluş mücadelesi başladı.
 • 22Ocak 1920 Mustafa Kemal, Kolordu komutanlıklarına; İngilizler İstanbul'da bakan ve milletvekillerini tutuklarlarsa, Anadolu'daki İngiliz subaylarının da tutuklanacağı yolunda buyruk yazdı.
 • 24 Ocak 1920 Kastamonu'da "Gençler Kulübü" açıldı.
 • 26 Ocak 1920 Celalettin Arif Bey, geçici olarak Mebusan Meclisi başkanlığına seçildi.
 • 26 - 27 Ocak 1920 Köprülü Hamdi Bey, Kuvay-i Milliyecilerle, Fransızların koruduğu Akbaş cephaneliğini basmak için, Rumeli yakasına geçti.
 • 28 Ocak 1920 Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nın gizli toplantısında Misâk-ı Millî kabul edildi.
 • 31 Ocak 1920 Mebusan Meclisi başkanlığına Reşat Hikmet Bey seçildi.
 • 1 Şubat 1920 Maraş'ta Fransızlar, çarşıları yakmaya başladı ve çok şiddetli sokak savaşları başladı.
 • 3 Şubat 1920 Fevzi Paşa, Osmanlı Hükümeti'nin Harbiye Nazırı oldu.
 • 6 Şubat 1920 Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde, Mondros Müterekesi'ne karşı direnme yanlısı Felah-ı Vatan Grubu kuruldu.
 • 9 Şubat 1920 Kuvay-i Milliye birlikleri, Urfa'ya girdi.
 • 11 Şubat 1920 Mustafa Kemal, Fevzi Paşa ile görüştü.
 • 12 Şubat 1920 Maraş, Fransız işgalinden kurtuldu.
 • 14 Şubat 1920 Yenihan isyanı başladı.
 • 15 Şubat 1920 Londra Konferansı'nda, İstanbul'un Türklere bırakılması kararı verildi.
 • 16 Şubat 1920 2. Anzavur Ayaklanması başladı.
 • 17 Şubat 1920 İstanbul Osmanlı Mebuslar Meclisi, kabul ettiği Milli Misakı'ın, basında yayınlanmasını ve bütün yabancı parlementolara bildirilmesini kararlaştırdı.
 • 18 Şubat 1920 Milli Misak, İstanbul Meclisi'nce yayımlandı.
 • 19 Şubat 1920 Müttefiklerin tehdit ültimatomları, İstanbul Hükümeti'nce yayımlandı.
 • 22 Şubat 1920 Müttefik ültimatomlarına karşılık olmak üzere, Mustafa Kemal Paşa, İstanbul Hükümeti'ne cevap verdi.
 • 28 Şubat 1920 Yunan 1. Kolordusu Başkomutanlık Karargâhı, Selanik'ten İzmir'e taşındı.
 • 3 Mart 1920 Yunanlılar, Gölcük Yaylası ile Bozdağ'ı işgal etti.
 • 3 Mart 1920 Ali Rıza Paşa kabinesi istifa etti.
 • 4 Mart 1920 Celalettin Arif Bey, Mebusan Meclisi başkanlığına seçildi.
 • 5 Mart 1920 Kuvayı Milliye birlikleri, Fransızlara karşı saldırıya geçti.
 • 8 Mart 1920 Salih Hulusi (Kezrak) Paşa kabinesi kuruldu.
 • 10 Mart 1920 5. Balıkesir Kongresi toplandı.
 • 15 Mart 1920 İngilizler, İstanbul'da yüz elli Türk aydınını tutukladı.
 • 16 Mart 1920 İstanbul, İtilaf Devletleri tarafından işgal edildi. Meclis basıldı, bazı milletvekilleri tutuklandı ve Malta Adası'na sürüldü. Mustafa Kemal, durumu bütün devletler ve Millet Meclisleri nezdinde protesto etti. Ankara'da yeni bir Millet Meclisi toplama teşebbüsüne geçildi.
 • 17 Mart 1920 İngilizler, Eskişehir ve Afyon'dan çekildiler. (24 Nisan'da Şile'ye asker çıkardılar)
 • 18 Mart 1920 Balıkesir'de, Kastamonu'da, İstanbul'un işgalini protesto mitingleri yapıldı.
 • 18 Mart 1920 Meclis-i Mebusan, bir kapanış toplantısı yaparak ebediyen faaliyetlerine son verdi.
 • 19 Mart 1920 Mustafa Kemal, Ankara'da toplanacak Meclis için seçim yapılmasını bir yazı ile illere ve komutanlıklara bildirdi.
 • 29 Mart 1920 Yarbay Rahmi Bey, Anzavur'a bağlı askerler tarafından öldürüldü.
 • 26 Mart 1920 Amerika Birleşik Devletleri Cumhurbaşkanı Wilson, Büyük Ermenistan kurulması hakkında nota verdi.
 • 28 Mart 1920 Antep'te Fransızlara karşı direnişiyle ünlenen Şahin Bey şehit oldu.
 • 31 Mart 1920 Lüleburgaz Kongresi toplandı.
 • 1 Nisan 1920 Trakya Kongresi toplandı.
 • 1 Nisan 1920 Antep'te, Kızılhisar Baskını ve şehir içi muharebeleri.
 • 2 Nisan 1920 İstanbul'da Salih Hulusi Paşa Hükümeti, İngilizlerin baskısıyla istifa etti.
 • 21 22 Nisan 1920 İstanbul Mebuslar Meclisi'nden ilk grub Ankara'ya geldi.
 • 3 Nisan 1920 İsmet Bey (İnönü) Ankara'da, Milli Mücadeleye katıldı.
 • 4 Nisan 1920 12. Kolordu komutanı Fahrettin (Altay) Ankara'ya gelerek, Mustafa Kemal ile görüştü.(Ankara'ya katılmış oldu)
 • 4 Nisan 1920 Anzavur Ahmed, Gönen'i ele geçirdi.
 • 5 Nisan 1920 Damat Ferid Paşa, 4. kez hükümeti kurdu.
 • 6 Nisan 1920 Ankara'da Anadolu Ajansı kuruldu.
 • 8 Nisan 1920 Fransızlar, ateşkes istedi.
 • 8 Nisan 1920 Salih Paşa'nın istifası ile kurulan Damat Ferit Paşa kabinesinin tanınmayacağı yolunda, Heyeti Temsiliye genelgesi yayınlandı.
 • 9 Nisan 1920 İsmet Paşa (İnönü), Ankara'ya geldi.
 • 11 Nisan 1920 Şeyhülislâm Dürrizâde Abdullah'ın, "Padişah ve Halife kuvvetleri dışındaki millî kuvvetleri kâfir ilan eden ve katlinin vacip (gerekli)" olduğunu bildiren fetvası "Takvim-i Vekayi"de yayınlandı.
 • 11 Nisan 1920 Fransızlar, Urfa'dan çekildi.
 • 11 Nisan 1920 Damat Ferid, Kuvayi Milliye aleyhinde bildiri yayınladı.
 • 11 Nisan 1920 Mebusan Meclisi kapatıldı.
 • 12 Nisan 1920 Urfa, Fransız işgalinden kurtuldu.
 • 13 Nisan 1920 1. Düzce Ayaklanması başladı.
 • 15 Nisan 1920 2. Anzavur İsyanı bastırıldı.
 • 17 Nisan 1920 Fevzi Paşa, Kurtuluş Savaşı'na katılmak üzere İstanbul'dan ayrıldı.
 • 18 Nisan 1920 Milli Kuvvetleri bastırmak amacı ile, İstanbul Hükümeti "Kuvve-i İnzibatiye" adlı bir örgüt kurulmasına ilişkin kararname çıkardı. (Hilafet Ordusu adını taşıyan bu örgüt 25.6.1920'de kaldırıldı)
 • 18 Nisan 1920 Anadolu'da milli mücadeleye karşı savaşacak Kuvayı İnzibatiye'nin, "Hilafet Ordusu" ünvanıyla teşkilatlandırılması için İstanbul Hükümeti karar aldı.
 • 19 Nisan 1920 Beypazarı, Nallıhan isyanları başladı.
 • 19 Nisan 1920 Anzavur Ahmed İstanbul'a kaçtı.
 • 19 - 26 Nisan 1920 İtilaf Devletleri temsilcileri, Türkiye ile yapılacak anlaşmanın esaslarını kararlaştırmak üzere, San Remo'da toplandı.
 • 21 Nisan 1920 Mustafa Kemal Paşa'nın, "Büyük Millet Meclisi"nin 23 Nisan 1920'de açılması hakkındaki tamimi yayınlandı.
 • 21 Nisan 1920 Bursa'da bazı din adamları, Milli Mücadelenin meşruiyyetine dair fetva verdi.
 • 22 Nisan 1920 İtilaf Devletleri, Osmanlı Hükümeti'ni Paris Barış Konferansı'na davet etti.
 • 22 Nisan 1920 24. Tümen komutanı Yarbay Mahmut, Hendek'ten Düzce üzerine yürürken, ayaklananlar tarafından şehit edildi.
 • 23 Nisan 1920 Mustafa Kemal, Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtı.
 • 24 Nisan 1920 TBMM Mustafa Kemal'i başkan seçti. Mustafa Kemal İlk Meclis konuşmasını yaptı.
 • 24 Nisan 1920 İlk Kanun özelliğini taşıyan Ağnam Resmi Kanunu, TBMM'de kabul edildi.
 • 24 Nisan 1920 Mustafa Kemal, İstanbul Hükümeti'nce ölüm cezasına çarptırıldı. (Bu karar 24 Mayıs 1920'de Padişah tarafından onaylanmıştır.)
 • 25 Nisan 1920 İsmet Bey (İnönü), Genelkurmay Başkanlığına getirildi.
 • 25 Nisan 1920 T.B.M.M.'de "Muvakkat İcra Encümeni" kuruldu.
 • 26 Nisan 1920 Mustafa Kemal, Sovyet Hükümeti'nden savaş malzemesi istedi.
 • 27 Nisan 1920 Fevzi Paşa (Mareşal Çakmak), TBMM'ne girdi; bir konuşma yaptı.
 • 28 Nisan 1920 İstanbul Hükümeti, Anadolu'da Padişah Hükümeti'nin yönetimini kurmak amacı ile "Anadolu Fevkalade Müfettiş-i Umumiliği'ni oluşturan kararnameyi yayınladı. (Bu örgüt, 3 Kasım 1920'de kaldırıldı).
 • 29 Nisan 1920 Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkarıldı.
 • 30 Nisan 1920 Mustafa Kemal, TBMM'nin açıldığını Avrupa devletleri dışişleri bakanlıklarına, bir yazı ile bildirdi.
 • 2 Mayıs 1920 TBMM'nde "Büyük Millet Meclisi İcra Vekillerinin Suret-i İntihabına Dair Kanun" kabul edildi.
 • 3 Mayıs 1920 Ankara'da ilk Bakanlar Kurulu olan İcra Vekilleri Heyeti kuruldu.
 • 5 Mayıs 1920 TBMM tarafından seçilen ilk Bakanlar Kurulu, Mustafa Kemal Paşa'nın başkanlığında toplandı.
 • 5 Mayıs 1920 Konya'da ayaklanma çıktı.
 • 5 Mayıs 1920 Şüeyhülislam Dürizzade Abdullah'ın fetvasına karşılık, Ankara Müftüsü Rıfat (Börekçi) ile Anadolu din adamlarının, 251 imzalı fetvası yayınlandı. (Hakimiyeti Milliye'de)
 • 6 Mayıs 1920 TBMM'nde "İstanbul Hükümeti ile Resmi Muharebenin Memnuniyeti Hakkında" 12 sayılı karar çıkarıldı.
 • 9 Mayıs 1920 Büyük Edirne Kongresi gerçekleştirildi.
 • 9 Mayıs 1920 TBMM, İslam dünyasına bir bildiri yayınladı.
 • 10 Mayıs 1920 Anzavur Ahmed'e bağlı kuvvetler, Adapazarı'nı ele geçirdi.
 • 10 Mayıs 1920 Mustafa Kemal, Chicago Tribune gazetesi muhabiri Williams ile konuştu.
 • 11 Mayıs 1920 İstanbul Hükümeti temsilcisi Tevfik (Okday) Paşa'ya, San Remo'da saptanan barış antlaşması taslağı bildirildi; Tevfik Paşa bunu bağımsız devlet anlayışına uygun görmedi.
 • 11 Mayıs 1920 Mustafa Kemal Paşa, İstanbul'da toplanan bir Divan-ı Harp tarafından idama mahkum edildi. (Padişah 24 Mayıs'ta onayladı)
 • 11 Mayıs 1920 Hariciye Vekili Bekir Sami başkanlığında bir kurul Moskova'ya doğru yola çıktı.
 • 13 Mayıs 1920 Cafer Tayyar Bey, Trakya kuvvetlerinin komutanı oldu.
 • 15 Mayıs 1920 Kuvay-ı İnzibatiye, Kuvay-ı Milliye tarafından yenilgiye uğratıldı.
 • 15 Mayıs 1920 1. Yozgat İsyanı başladı.
 • 19 Mayıs 1920 T.B.M.M.'nde Damat Ferit ile arkadaşlarının yurttaşlıktan çıkarılmasına karar verildi.
 • 22 Mayıs 1922 San Remo Konferansı kararları, TBMM'de reddedildi.
 • 23 Mayıs 1920 Çerkez Ethem, Sapanca ve Adapazarı'nı, Anzavur Ahmed'e bağlı kuvvetlerden geri aldı.
 • 24 Mayıs 1920 Mustafa Kemal'in idam kararını padişah onayladı.
 • 24 Mayıs 1920 İstanbul Divan-ı Harb'i, Fevzi (Çakmak) Paşa'yı idama mahkum etti. (onaylanması 27 Mayıs)
 • 25 Mayıs 1920 Çerkez Ethem kuvvetleri, Hendek'e girdi.
 • 27 Mayıs 1920 Bolu, isyancıların elinden alındı.
 • 27 Mayıs 1920 Batı Trakya Hükümeti kuruldu.
 • 28 Mayıs 1920 Osmaniye, Fransızlarca işgal edildi.
 • 30 Mayıs 1920 Fransa ile Ankara'da imzalanan mütareke (Ateşkes Anlaşması) yürürlüğe girdi. (20 gün için)
 • 30 - 31 Mayıs 1920 Cafer Tayyar'a (Eğilmez), Edirne Müdafaa-i Hukuk Merkez Heyeti'nce Trakya Müdafaa-i Milliye Kumandanı sanı verildi.
 • 1 Haziran 1920 Başkan W. Wilson'un, Ermeni mandası önerisini Amerikan senatosu reddetti.
 • 2 Haziran 1920 Kozan, düşman işgalinden kurtuldu.
 • 3 Haziran 1920 Sovyet Hükümeti, Mustafa Kemal'in mektubunu yanıtladı.
 • 4 Haziran 1920 İtilaf Devletleri Macarlarla, Trianon Barış anlaşmasını imzaladı.
 • 6 Haziran 1920 İstanbul Divan-ı Harb-i, İsmet İnönü, Bekir Sami Kunduh, Celalettin Arif, Dr. Rıza Nur, Yusuf Kemal Tengirşenk, Hamdullah Suphi Tanrıöver, Rıfat Börekçi ve Fahrettin Altay'ı, idama mahkum etti.
 • 6 - 7 Haziran 1920 Zile Ayaklanması başladı.
 • 7 Haziran 1920 "16 Mart 1336 Tarihinden itibaren İstanbul Hükümeti'nce aktedilen Bilcümle Mukavelat, Uhudat vesairenin Keelemyekun Addi Hakkında Kanun" T.B.M.M.'nde kabul edildi.
 • 8 Haziran 1920 Doğu bölgesinde Ermeni saldırısına karşı seferberlik ilan edildi.
 • 8 - 26 Haziran 1920 Doğuda Milli Aşireti ayaklanması çıktı.
 • 13 Haziran 1920 İsyancılar, Köhne kasabasını bastı.
 • 14 Haziran 1920 Yozgat'ta Çapanoğulları ayaklanması çıktı.
 • 15 Haziran 1920 15. Korodu Komutanlığı "Doğu Cephesi Komutanlığı" olarak adlandırıldı ve Kazım Karabekir Paşa komutanlığa atandı.
 • 15 Haziran 1920 İsmet Bey'in idam kararını padişah onayladı.
 • 18 Haziran 1920 Fransızlar, Zonguldak'ı işgal etti ve 20 günlük mütareke sona erdi.
 • 19 Haziran 1920 Doğu cephesi Kumandanlığına tayin edilen Kâzım Karabekir, Erzurum'dan ayrıldı.
 • 20 Haziran 1920 Yunan taarruz emri verildi.
 • 21 Haziran 1920 Mustafa Kemal, Eskişehir'de Ali Fuat (Cebesoy) ile görüştü.
 • 21 - 22 Haziran 1920 Boulogne Konferansı toplandı.
 • 22 Haziran 1920 Yunanlılar Milne Hattı'nı geçerek, genel taarruza başladı.
 • 23 Haziran 1920 Çerkez Ethem, Yozgat'a girdi.
 • 24 Haziran 1920 Yunanlılar, Alaşehir'i işgal etti.
 • 24 - 25 Haziran 1920 Batı Cephesi Kumandanlığı kuruldu. Kumandanlığa da Ali Fuat (Cebesoy) Paşa atandı.
 • 25 Haziran 1920 İngilizler, Mudanya'ya asker çıkardılar ve kısa sürede ayrıldılar.
 • 26 Haziran 1920 "İdare-i Örfiye Divan-ı Harblerinin Suret-i Teşekkülü Hakkında, Heyet-i Umumiye Kararı" çıktı.
 • 26 Haziran 1920 Bakanlar Kurulu Kararı ile Elcezire ve Adana cephesi komutanlıkları kuruldu.
 • 27 Haziran 1920 Çapanoğulları ayaklanması bastırıldı.
 • 27 Haziran 1920 Kula Olayı çıktı. (Bozguncular askeri dağıttılar) 30 Haziran 1920 Yunanlılar, Balıkesir ve Edremit bölgelerini işgal etti.
 • 2 Temmuz 1920 İngilizler, Mudanya'ya kuvvet çıkarma girişiminde bulundu ve Yunanlılar, Kemal Paşa ve Gönen ilçelerini işgal etti.
 • 3 Temmuz 1920 İstiklal Mahkemesi, Damat Ferit Paşa'yı idama mahkûm etti.
 • 3 Temmuz 1920 Haçin (Saimbeyli) Fransızlarca işgal edildi.
 • 6 Temmuz 1920 İngilizler, Mudanya bölgesine kuvvet çıkardı.
 • 8 Temmuz 1920 Yunanlılar, Bursa'yı işgali etti.
 • 9 Temmuz 1920 Doğudaki katliamı protesto için, Ermenistan'a ültimatom verildi.
 • 10 Temmuz 1920 Bursa'nın, 8 Temmuz'da Yunanlılarca işgali üzerine, TBMM kürsüsüne siyah örtü konuldu.
 • 10 Temmuz 1920 Bilecik kurtuldu.
 • 12 Temmuz 1920 İznik, Yunanlılar tarafından işgal edildi.
 • 14 Temmuz 1920 İstanbul Divan-ı Harbi, Mustafa Kemal'e katılan subayları idama mahkum etti. (Padişah 25 Temmuz'da onayladı)
 • 14 Temmuz 1920 Gizli Türkiye Komünist Fırkası kuruldu.
 • 18 Temmuz 1920 Büyük Millet Meclisi'nde, Milli Misak üzerine and içildi.
 • 19 Temmuz 1920 Hariciye Vekili Bekir Sami başkanlığındaki kurul Moskova'ya vardı.
 • 19 Temmuz 1920 2. Düzce Ayaklanması çıktı.
 • 20 Temmuz 1920 Yunanlılar Bandırma'dan gelen kuvvetlerle, Tekirdağ bölgesini işgal etti.
 • 20 - 25 Temmuz 1920 Doğu Trakya Savaşları başladı.
 • 22 Temmuz 1920 Sevr Antlaşması kabul edildi.
 • 23 Temmuz 1920 Yunanlılar Babaeski, Lüleburgaz ve Hayrabolu'yu işgal etti.
 • 24 Temmuz 1920 Fransızlar Halep'i işgal etti.
 • 27 Temmuz 1920 Albay Cafer Tayyar (Eğilmez), Havsa-Bostanlı'da Yunalılara esir düştü.
 • 30 Temmuz 1920 İstanbul'da bir gün önce istifa eden Damat Ferid Paşa, 5. kez hükümeti kurmakla görevlendirildi.
 • 1 Ağustos 1920 Çerkez Ethem kuvvetleri Demirci kasabasına girdi.
 • 6 Ağustos 1920 Çapanoğulları Ayaklanması önderlerinden, Halit Bey yakalandı.
 • 10 Ağustos 1920 Sevr Antlaşması imzalandı.
 • 14 Ağustos 1920 Yüzbaşı Şeref Bey, Bolu'ya girdi.
 • 17 Ağustos 1920 Bekir Sami başkanlığındaki Türk Heyeti ile Sovyet Heyeti arasında Moskova'da görüşmeler başladı.
 • 18 Ağustos 1920 Kuvayı Milliye birlikleri Antep'e girdi.
 • 19 Ağustos 1920 Sevr Barış Antlaşması'nı imzalayanlar ve Saltanat Şûrası'nda olumlu oy kullananlar TBMM'nce vatan haini ilân edildi.
 • 24 Ağustos 1920 2. Milli Aşiret Ayaklanması çıktı.
 • 29 Ağustos 1920 Yunanlılar Uşak'ı işgal etti.
 • 30 Ağustos 1920 Ayaklanmaya katılan Adapazarı ve Düzce halkı TBMM 'nde affedildi.
 • 3 Eylül 1920 Simav, Yunanlılar tarafından işgal edidi.
 • 3 Eylül 1920 Nizip işgal edildi.
 • 5 Eylül 1920 TBMM 'nde "Nisab-ı Müzakere Kanunu" kabul edildi.
 • 5 Eylül 1920 2. Yozgat Ayaklanması başladı.
 • 6 Eylül 1920 Refet Bey İçişleri Bakanı oldu.
 • 7 Eylül 1920 "Takvimi Vekayi" Gazetesinde, rütbeleri indirilen subaylar arasında Mustafa Kemal'in rütbesinin yarbaylığa indirildiği yazıldı.
 • 11 Eylül 1920 TBMM'nde İstiklal Mahkemelerinin kurulmasına karar verildi.
 • 12 Eylül 1920 Doğu Cephesi birlikleri Ermenilere karşı saldırıya geçti.
 • 13 Eylül 1920 Mustafa Kemal'in "Halkçılık Programı" T.B.M.M. 'ne sunuldu. (18 Eylül'de T.B.M.M. 'nde okundu)
 • 13 Eylül 1920 Mustafa Kemal, İstanbul'dan gelen Osmanlı delegeleri, Ahmet İzzet ve Salih Paşa'larla, Bilecik tren istasyonunda görüştü.
 • 14 Eylül 1920 TBMM 'nde "Men-i Müskirat Kanunu" kabul edildi. (28 Şubat 1921'de yayınlandı)
 • 23 Eylül 1920 İlk Sovyet Savaş malzemeleri geldi.
 • 24 Eylül 1920 Doğu Cephesinde Ermeniler, Bardız ve Kötek'te saldırıya geçti.
 • 29 Eylül 1920 Sarıkamış, Ermenilerden geri alındı.
 • 1 Ekim 1920 Milli Kuvvetler, Kağızman'ı geri aldı.
 • 2 Ekim 1920 Konya'da Delibaş Ayaklanması çıktı.
 • 6 Ekim 1920 Kuvayı Milliye Konya'ya girdi.
 • 7 Ekim 1920 "Ceridei Resmiye" (Resmi Gazete) kuruldu. (Çıkışı; 7.2.1921)
 • 15 Ekim 1920 Güney cephesinde Saimbeyli kurtarıldı.
 • 17 Ekim 1920 Damat Ferid Paşa sadrazamlıktan istifa etti.
 • 17 Ekim 1920 Misak-ı Milli esaslarına aykırı Sovyet önerileri, TBMM 'nde reddedildi.
 • 18 Ekim 1920 Resmi Türkiye Komünist Fırkası kuruldu.
 • 21 Ekim 1920 Tevfik Paşa başkanlığında İstanbul'da son Osmanlı Hükümeti kuruldu.
 • 24 Ekim 1920 Batı Cephesi'nde Türk kuvvetleri Gediz Taarruzunu gerçekleştirdi.
 • 27 Ekim 1920 Yunanlılar İnegöl ve Yenişehir'i işgali etti.
 • 27 Ekim 1920 T.B.M.M., bundan böyle İstanbul Meclisinden başka milletvekili kabul edilmemesine karar verdi.
 • 30 Ekim 1920 Kars Ermenilerden geri alındı.
 • 1 Kasım 1920 Ankara'daki "Zabit Namzetleri Talimgahı" ilk mezunlarını verdi.
 • 1 Kasım 1920 İstanbul'da Venizelos kabinesi düştü.
 • 2 Kasım 1920 İkinci parti Sovyet savaş malzemeleri geldi.
 • 4 Kasım 1920 İcra Vekilleri Heyeti'nin seçim yönteminde değişiklik yapıldı. (Şimdiye değin bakanları Meclis gizli oyla seçiyordu. Bundan böyle bakanlar, T.B.M.M. Başkanınca gösterilen adaylar arasından seçilecekti)
 • 5 Kasım 1920 Batı Cephesi Komutanı Ali Fuat Paşa, Mustafa Kemal Paşa ile buluşmak için müracaat etti.
 • 6 Kasım 1920 Doğu cephesinde Ermeniler mütareke istedi.
 • 7 Kasım 1920 Doğu Cephesi birlikleri, Gümrü'yü işgal etti.
 • 8 Kasım 1920 Ermeniler, T.B.M.M. 'nin barış koşullarını kabul etmedi.
 • 8 Kasım 1920 Ali Fuat Paşa, Moskova Büyükelçiliği'ne atandı.
 • 8 Kasım 1920 Savaş'ın, düzenli ordu ile yürütülmesine karar verildi.
 • 9 Kasım 1920 Batı Cephesi iki bölüme ayrıldı.(kuzey cephesi, güney cephesi) İsmet Bey'in (İnönü) Batı Cephesi, Refet Bey'in (Bele) Güney Cephesi Komutanlıklarına tayini.
 • 11 Kasım 1920 Doğu Cephesi Karargâhı, Gümrü'ye taşındı.
 • 12 Kasım 1920 Ermeniler'in boşalttığı Iğdır'a, Türk birlikleri girdi.
 • 15 Kasım 1920 Şeyh Sunusi (Libya) Ankara'ya geldi.
 • 15 Kasım 1920 Islahiye kurtuldu.
 • 18 Kasım 1920 Ermenistan'la Ateşkes Anlaşması imzalandı.
 • 18 Kasım 1920 T.B.M.M., Emperyalizme karşı bildirisini (beyanname) yayınladı.
 • 20 Kasım 1920 General Papulas, Türkiye'deki Yunan orduları başkomutanlığına atandı.
 • 21 Kasım 1920 Ali Fuat Paşa, Moskova büyükelçisi oldu.
 • 22 Kasım 1920 Yunan Başkomutanı General Papulas İzmir'e geldi.
 • 23 Kasım 1920 Demirci Mehmet Efe, Konya'ya atandı.
 • 25 Kasım 1920 T.B.M.M. 'nde "Düğünlerde Men'i İsrafat Kanunu" kabul edildi.
 • 27 Kasım 1920 Çerkes Ethem birliklerinin itaatsizlikleri, Ethem'in kardeşi Tevfik'in Batı cephesi komutana ve Mustafa Kemal'e yazdığı mektuplarla ortaya çıktı.
 • 29 Kasım 1920 "İstiklal Madalyası" kanunu kabul edildi.
 • 1 Aralık 1920 Demirci Mehmet Efe'nin ayaklanması.
 • 3 Aralık 1920 Türkiye - Ermenistan arasındaki sınırı çizen Gümrü Antlaşması imzalandı.
 • 3 Aralık 1920 Mamure kurtuldu.
 • 4 Aralık 1920 Eskişhir'de Mustafa Kemal, İsmet İnönü ile Çerkez Ethem'in kardeşi milletvekili Çerkez Reşit arasında görüşmeler yapıldı; Çerkez Ethem birliklerinin takındığı davranış konuşuldu.
 • 5 Aralık 1920 İstanbul'dan gelen İzzet (Furgaç) ve Salih (Hulusi Kezrak) Paşalarla Mustafa Kemal arasında görüşmeler yapıldı.
 • 5 Aralık 1920 Mustafa Kemal tarafından T.B.M.M.de Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu kuruldu ve kendisi Grup Başkanlığı'na seçildi.
 • 5 Aralık 1920 Bilecik Görüşmesi yapıldı.
 • 6 Aralık 1920 Bilecik Görüşmesine katılanlar, Ankara'ya götürüldü.
 • 9 Aralık 1920 İç ayaklanmaları bastırmak üzere, Merkez Ordusu kuruldu. Komutanlığa Nurettin Paşa getirildi.
 • 11 Aralık 1920 Demirci Mehmet Efe üzerine, birlik gönderildi.
 • 13 Aralık 1920 Doğu Cephesi Karargâhı, Kars'a taşındı.
 • 16 Aralık 1920 Demirci Mehmet Efe yenildi.
 • 19 Aralık 1920 5 Aralık'ta yapılan plesibit üzerine, Konstantin yeniden Yunanistan Kralı olarak Atina'ya geldi.
 • 24 Aralık 1920 Çerkez Ethem'i yola getirmek için, bir örgüt kurulu, Kütahya'ya gönderildi.
 • 27 Aralık 1920 Çerkez Ethem Ayaklanması başladı.
 • 29 Aralık 1920 Kütahya, T.B.M.M. Kuvvetlerince işgal edildi
 • 2 Ocak 1922 Ankara Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti arasında dostluk antlaşması imzalandı.
 • 4 Ocak 1922 Adana boşaltıldı. (Türk ordusu 5 Ocak'ta Adana'ya girdi.) Mersin ve Dörtyol kurtuldu. (Adana'nın Kurtuluş Günü 1973'te 20 Aralıkğa alındı.)
 • 10 Ocak 1922 Gazi Mustafa Kemal, Vakit Gazetesi için, yaşamına, anılarına değinen uzun bir demeç verdi.
 • 1 Şubat 1922 Musul'un kurtarılması kararı alındı.
 • 4 Şubat 1922 Başkomutanlık Kanunu'nun süresi, üç ay daha uzatıldı.
 • 16 Şubat 1922 Merkez Ordusu kaldırıldı.
 • 19 Şubat 1922 Kazım Karabekir, uzmanlardan oluşan ikinci bir Meclisin kurulmasını önerdi.
 • 1 Mart 1922 T.B.M.M. 3'üncü toplantı yılına başladı.
 • 1 Mart 1922 Rauf Bey, Meclis ikinci başkanı oldu.
 • 4 Mart 1922 Gazi Mustafa Kemal, cepheyi denetlemek üzere Ankara'dan ayrıldı.
 • 15 Mart 1922 Mustafa Kema,l Batı Cephesini ziyaret etti.
 • 22 - 26 Mart 1922 Paris Konferansı. İtilaf devletleri, 22 Mart'ta Türklere ve Yunanlılara mütareke önerisinde bulundu.
 • 26 Mart 1922 Müttefikler, Sevr Antlaşması'nda bazı değişiklikler önerdi.
 • 30 Mart 1922 Gazi Mustafa Kemal, İsmet (İnönü) Paşa ile birlikte Akşehir'den Çay'a döndü.
 • 12 Nisan 1922 İstanbul Darülfünunu, öğrencilerin, milliyet duygularını inciten kimi müderrislerin değiştirilmesini istemeleri üzerine, geçici olarak kapatıldı.
 • 13 Nisan 1922 İtalyanlar, Söke yöresini boşaltmaya başladı.
 • 14 Nisan 1922 Yusuf İzzet Paşa öldü.
 • 17 Nisan 1922 Mustafa Kemal, Batı Cephesi karargâhından Ankara'ya döndü.
 • 21 Nisan 1922 Söke, Yunanlılar tarafından işgal edildi.
 • 25 Nisan 1922 İstanbul'da, Garbi Trakya Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kuruldu.
 • 26 Nisan 1922 Yunan şilebini, Türk denizcileri ele geçirdi.
 • 6 Mayıs 1922 Başkomutanlık Kanunu'nun süresi, ikinci defa üç ay daha uzatıldı.
 • 11 Mayıs 1922 Hasan Bey, iktisat vekili oldu.
 • 2 Haziran 1922 Moskova'dan dönen Ali Fuat Paşa, Ankara'da Mustafa Kemal ile görüştü.
 • 3 Haziran 1922 T.B.M.M. Yunan zulmünü dünyaya duyurma kararı aldı.
 • 4 Haziran 1922 Yunanistan'ın Anadolu Orduları Başkomutanlığına, General Hacıanesti atandı.
 • 7 Haziran 1922 Averof gemisi ile iki Yunan gemisi, Samsun'u bombaladı.
 • 11 Haziran 1922 Yunan ordusu başkomutanı General Hacıanesti, Afyon'a geldi.
 • 14 Haziran 1922 Mustafa Kemal Adapazarı'nda, annesi ile görüştü.
 • 17 Haziran 1922 İsmet Paşa, Ali İhsan Paşa'nın görevden alınmasını istedi.
 • 18 Haziran 1922 Gazi Mustafa Kemal İzmit'te, Fransız yazarı Claude Farere ile görüştü. (T.B.M.M. Türkleri destekleyen yazara, 21 Ocak 1922 günlü toplantıda teşekkür kararı almıştı)
 • 20 Haziran 1922 Fahrettin Paşa, Ali İhsan Paşa'nın yerine vekaleten 1. Ordu komutanlığına atandı.
 • 24 Haziran 1922 Mustafa Kemal annesi ile birlikte, Adapazarı'ndan Ankara'ya döndü.
 • 29 Haziran 1922 Nurettin Paşa, 1. Ordu komutanlığına atandı.
 • 3 Temmuz 1922 Ali İhsan Paşa yargılanmak üzere, İstiklal Mahkemesine sevk edildi.
 • 8 Temmuz 1922 T.B.M.M.'nde İcra Vekilleri Heyeti'nin, Meclis başkanınca aday gösterilmeksizin, gizli oyla seçilmesi kabul edildi.
 • 13 Temmuz 1922 Dr. Adnan Bey, T.B.M.M. ikinci başkanı oldu.
 • 14 Temmuz 1922 Fransız milli bayramı dolayısı ile Ankara'da Albay Mougun'in evinde verilen şölende, Gazi M. Kemal uzun bir konuşma yaptı.
 • 16 Temmuz 1922 Gazi Mustafa Kemal , Anadolu ve Müdafaa-i Hukuk Grubu toplantısında doğal başkan, Ali Fuat (Cebesoy) Paşa ise Grup Başkanı oldu. "Misak-ı Milli" temel ilke kabul edildi.
 • 20 Temmuz 1922 Gazi Mustafa Kemal'in Başkomutanlık yetkileri, süresiz olarak uzatıldı.
 • 21 Temmuz 1922 Mustafa Kemal, Batı cephesine gitmek üzere Ankara'dan ayrıldı.
 • 23 Temmuz 1922 Gazi Mustafa Kemal, Akşehir'e geldi.
 • 25 Temmuz 1922 Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa, Batı Cephesinin bulunduğu Akşehir'e ulaştı.
 • 27 Temmuz 1922 Mustafa Kemal Paşa, taarruza hazırlanma emrini verdi.
 • 29 Temmuz 1922 İstanbul Darülfünunu'ndan, milliyet duygularına aykırı söz ve davranışları dolayısı ile bir bölük müderris çıkarıldı.
 • 29 Temmuz 1922 İtilaf Devletleri, Yunanistan'a nota göndererek, İstanbul'u işgal etmelerine izin vermeyeceklerini bildirdiler.
 • 30 Temmuz 1922 Planların son şeklini alması ve taarruz günü hakkında Başkomutan'ın karar vermesi. (26 Ağustos 1922)
 • 30 Temmuz 1922 İzmir'deki Yunan Başkomiseri Sterghiades "Ionia" devletini ilan etti. (Bu kararı, İstanbul ve Ankara Hükümetleri ile İtilaf Devletleri Ağustos ayı içinde protesto ettiler)
 • 31 Temmuz 1922 İstiklal Mahkemeleri Kanunu'nu kabul edildi.
 • 4 Ağustos 1922 Enver Paşa öldürüldü.
 • 6 Ağustos 1922 Batı Cephesi komutanı İsmet (İnönü) Paşa, ordulara gizli olarak "Taarruza Hazırlık" emri verdi.
 • 6 Ağustos 1922 Gazi Mustafa Kemal, Ankara'ya döndü.
 • 7 Ağustos 1922 Fevzi Paşa, Ankara'ya döndü.
 • 7 Ağustos 1922 İstanbul'da İngiliz Yüksek Komiseri Sir H. Rumbold, Vahidettin'le görüştü. Padişah, Yunanlıların işgal ettikleri bölgelerin, Hükümetine verilmesi, Anadolu'daki hareketi bastırmada kendisine yardım edilmesini istedi.
 • 13 Ağustos 1922 Genelkurmay Karargâhı'nın, Ankara'dan Batı Cephesi'ne hareketi.
 • 14 Ağustos 1922 Celaleddin Arif Bey, başkanlık görevinden istifa etti.
 • 16 Ağustos 1922 Genelkurmay Karargâhı, Akşehir'de göreve başladı.
 • 17 Ağustos 1922 Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Ankara'dan cepheye hareket etti.
 • 20 Ağustos 1922 Başkomutan, Akşehir'e geldi.
 • 22 Ağustos 1922 Yunan başkomutanlığına General Trikopis getirildi.
 • 24 Ağustos 1922 Akşehir'deki karargâh, Şühut'a nakledildi.
 • 25 Ağustos 1922 Mustafa Kemal Paşa, Rauf Bey'e (Başbakan) ordularımızın yarın taarruza başlayacağını bildirdi.
 • 26 Ağustos 1922 Büyük Taarruz başladı. (saat : 5:30'da topçu ateşi ile)
 • 26 Ağustos 1922 İznik kurtuldu.
 • 27 Ağustos 1922 Afyon kurtuldu.
 • 30 Ağustos 1922 Dumlupınar'da Başkomutan Muharebesi kazanıldı.
 • 31 Ağustos 1922 Mustafa Kemal, Fevzi ve İsmet Paşaların son durumu değerlendirmeleri ve Başkomutan'ın takip emrini vermesi.
 • 1 Eylül 1922 Mustafa Kemal Paşa'nın Başkomutanlık emri: "Ordular! İlk Hedefimiz Akdenizdir. İleri!"
 • 2 Eylül 1922 Yunan Başkomutanı Trikopis, Çalköy civarında esir alındı, Eskişehir kurtarıldı.
 • 3 Eylül 1922 30 Ağustos Muharebesi'ne "Başkomutan Muharebesi" adı verildi.
 • 3 Eylül 1922 Gazi Mustafa Kemal, Dumlupınar'dan Uşak'a geldi.
 • 4 Eylül 1922 Yunanlılar Akşehir'i yaktı, Söğüt ve Kula kurtarıldı.
 • 5 Eylül 1922 Bilecik kurtarıldı.
 • 6 Eylül 1922 Bursa'nın Yunanlılarca işgal edilmesi üzerine, T.B.M.M. kürsüsüne örtülmüş olan kara örtü kaldırıldı.
 • 6 Eylül 1922 Yunanistan'ın Anadolu ordularına Başkomutan olarak atadığı Polyemekalis İzmir'e geldi.
 • 7 Eylül 1922 İtilaf Devletleri, Ankara Hükümetine başvurarak mütareke istediler. Yunanistan'ın Anadolu'yu boşaltmasını koşul olarak ileri sürdüler.
 • 7 Eylül 1922 Yunanistan'da Hükümet istifa etti. Yeni kabineyi Kalogeropulus kurdu.
 • 7 Eylül 1922 Aydın'ın kurtuluşu.
 • 8 Eylül 1922 Manisa'nın kurtuluşu.
 • 9 Eylül 1922 İzmir geri alındı.
 • 10 Eylül 1922 Gazi Mustafa Kemal'in teklifi üzerine, Büyük Millet Meclisi saltanatın kaldırılmasına karar verdi.
 • 10 Eylül 1922 Mustafa Kemal Paşa'nın İzmir'e girişi.
 • 11 Eylül 1922 Bursa'nın kurtuluşu.
 • 12 Eylül 1922 Akdeniz İngiliz Filosu Başkomutanı Amiral Brock, Ankara'nın İngilizlerle savaş halinde olup olmadığını, Gazi Mustafa Kemal'e mektupla sordu. (Gazi Mustafa Kemal, 13 Eylül'de yanıt vererek, iki hükümetin siyasal ilişkiler kurabileceğini bildirdi.)
 • 13 Eylül 1922 Gazi Mustafa Kemal'in ulusa bildirisi. (Ulusu kutlarken, İzmir'den, Bursa'dan, Akdeniz ufuklarından ordunun selamını bildirdi.)
 • 14 Eylül 1922 Mustafa Kemal'e "İzmir hemşehriliği" payesi verildi.
 • 15 Eylül 1922 Ayvalık ve bazı kasabalar işgalden kurtarıldı.
 • 15 Eylül 1922 İngiliz kabinesi aldığı kararla, Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya, tarafsız bölgeye saldırmaması için bildiride bulunmayı ve bir konferans toplanmasını öngördü.
 • 17 Ağustos 1922 Türk birlikleri Bandırma'ya girdi.
 • 18 Eylül 1922 İtilaf Devletleri, İstanbul ve Boğazlardaki tarafsız bölgelerin tarafsızlığına uyulması konusunda Ankara Hükümetine nota verdi.
 • 18 Eylül 1922 Erdek ve Biga Yunan işgalinden kurtarıldı.
 • 19 Eylül 1922 Başkomutan, General Pelle ile İzmir'de görüştü.
 • 19 Eylül 1922 Fransız ve İtalyan'lar Çanakkale'nin Anadolu yakasını boşaltılar.
 • 20 Eylül 1922 Fransız ve İtalyan kuvvetleri Çanakkale'den çekildi.
 • 23 Eylül 1922 İtilaf Devletleri'nin zaferden sonra ilk notaları.
 • 24 Eylül 1922 Damat Ferid yurt dışına kaçtı.
 • 24 Eylül 1922 Türk kuvvetleri Çanakkale'de "tarafsız bölge" ye girdi.
 • 27 Eylül 1922 General Harington, Gazi Mustafa Kemal'e, İstanbul'daki Yunan donanmasının uzaklaştırıldığını bildirdi.
 • 27 Eylül 1922 Yunanistan'da ihtilal. Kral Konstantin tahtı bıraktı.
 • 28 Eylül 1922 Franklin Bouillon'un güvence vermesi üzerine, Türk ordularının Boğazlara yönelen hareketi durduruldu.
 • 29 Eylül 1922 Gazi Mustafa Kemal , İtilaf Devletleri'nin 23 Eylül notasına yanıt vererek, Mudanya Konferansı'nın kabul edildiğini, İsmet (İnönü) Paşa'nın delege olarak atandığını bildirdi.
 • 30 Eylül 1922 İsmet Paşa, Mudanya Konferansı delegesi olarak Mudanya'ya hareket etti.
 • 1-2 Ekim 1922 Franklin Bouillon, Müttefik fevkalade komiserleriyle toplantı yaptı.
 • 3 - 11 Ekim 1922 Mudanya Konferansı.
 • 4 Ekim 1922 İtilaf Devletleri'nin 23 Eylül notasına, T.B.M.M. Hükümeti geniş yanıtını verdi.
 • 5 Ekim 1922 Gazi Mustafa Kemal, kendisine önerilmiş olan Ankara hemşehriliğini kabul etti.
 • 5 Ekim 1922 Fethi Bey Dahiliye vekili oldu.
 • 7 Ekim 1922 Paris Kararları.
 • 9 Ekim 1922 Fransız ve İtalyan delegeleri, İsmet Paşa ile özel bir görüşme yaptılar.
 • 10 Ekim 1922 İsmet Paşa'ya antlaşma imzalamada yetki verildi.
 • 10 Ekim 1922 Mustafa Kemal Paşa'nın, Franklin Bouillon'a gönderdiği karşılık mesajı.
 • 11 Ekim 1922 Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalandı.
 • 14 Ekim 1922 Mudanya Ateşkes Antlaşması, Yunan Hükümeti tarafından kabul edildi.
 • 15 Ekim 1922 Mudanya Ateşkes Antlaşması yürürlüğe girdi.
 • 15 Ekim 1922 Yunanlılar Doğu Trakya'yı boşaltmaya başladı.
 • 16 Ekim 1922 Gazi Mustafa Kemal Bursa'ya gitti.
 • 19 Ekim 1922 Trakya'yı teslim almakla görevlendirilen Refet (Bele), İstanbul'a geldi.
 • 19 Ekim 1922 İngiltere Başbakanı Lloyd George iktidardan düştü. 23 Ekim'de Bonar Law kabinesi kuruldu.
 • 23 Ekim 1922 Doğu Trakya'nın devir teslim tarihleri saptandı.
 • 26 Ekim 1922 İsmet Paşa Hariciye vekilliğine getirildi.
 • 26 Ekim 1922 Gazi Mustafa Kemal, kendisine "fahri müderrislik" veren İstanbul Darülfünunu Edebiyat Medresesi'ne teşekkür etti.
 • 27 Ekim 1922 Gazi Mustafa Kemal, Bursa'da öğretmenlere bir konuşma yaptı.
 • 27 Ekim 1922 İsmet Paşa, Batı Cephesi komutanlığından ayrıldı.
 • 27 Ekim 1922 Fevzi (Çakmak) Paşa, Batı Cephesi komutanlığına atandı.
 • 28 Ekim 1922 İtilaf Devletleri, Lozan'da toplanacak Konferans için Ankara ve İstanbul Hükümetlerinden delege gönderilmesini istediler. (Ankara Hükümeti 29 Ekim'de, öneriyi kabul ettiğini bildirdi.)
 • 30 Ekim 1922 "Osmanlı İmparatorluğu'nun İnkıraz Bulup Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Teşekkül Ettiğine Dair Heyet-i Umumiye" kararı.
 • 30 Ekim 1922 İstanbul'da son Heyet-i Vükela toplantısı yapıldı. (Askeri tıp öğrencileriyle ilgili bir karar alınmıştır.)
 • 31 Ekim 1922 Doğu Trakya, Türk Jandarma ve sivil memurlarına teslim edilmeye başlandı. Çorlu, Silivri teslim edildi.
 • 1 Kasım 1922 Türk Jandarma birlikleri, Çanakkale Boğazı bölgesinde ve diğer yerlerde yeni durumlarını aldılar.
 • 1 Kasım 1922 Saltanat kaldırıldı.
 • 4 Kasım 1922 İstanbul'da Tevfik Paşa kabinesinin istifasıyla son Osmanlı Hükümeti de ortadan kalktı. İstanbul Ankara Hükümetinin denetimine girdi.
 • 4 Kasım 1922 Osmanlı Devleti'nin resmi gazetesi "Takvimi Vekayi"nin son sayısı çıktı.
 • 4 Kasım 1922 İsmet (İnönü) Paşa, Saltanatın kaldırıldığını İtilaf Devletlerine bildirdi.
 • 5 Kasım 1922 Refet (Bele), İstanbul'da nezaretlere, her türlü çalışmaları kesmeleri buyruğunu verdi. İstanbul Hükümeti böylelikle sona erdi.
 • 5 Kasım 1922 Lozan'a gidecek heyet, Ankara'dan ayrıldı.
 • 6 Kasım 1922 T.B.M.M.'nce kabul edilen kanunlar, İstanbul ve Trakya'da uygulanmaya başlandı.
 • 9 Kasım 1922 Lozan'a gidecek heyet İstanbul'dan ayrıldı.
 • 10 Kasım 1922 Kırklareli'nin işgalden kurtuluşu.
 • 10 Kasım 1922 VI. Mehmet Vahidettin'in son selamlık töreni yapıldı.
 • 11 Kasım 1922 Türk Heyeti Lozan'a vardı.
 • 16 Kasım 1922 Son Padişah Vahidettin, İşgal Orduları Başkomutanı Harrington'a yazıyla başvurarak, İstanbul'da hayatını tehlikede gördüğünü ve İngiltere'ye sığınmak isteğini bildirdi.
 • 17 Kasım 1922 Vahidettin, İngiliz savaş gemisi Malaya ile İstanbul'dan kaçtı.
 • 18 Kasım 1922 Vahidettin, T.B.M.M.'nce Halifelikten düşürüldü.
 • 18 Kasım 1922 Abdülmecid Efendi Halife seçildi.
 • 20 Kasım 1922 Lozan Konferansı'nın başlaması.
 • 21 Kasım 1922 Lozan Konferansı'nın ilk oturumu yapıldı.
 • 25 Kasım 1922 Edirne işgalden kurtuldu.
 • 26 Kasım 1922 Çanakkale işgalden kurtuldu.
 • 28 Kasım 1922 "Sened-i Hakanilerin Balasına Mevzu Tuğra Yerine "Türkiye Büyük Millet Meclisi" Nam-ı Alisinin İkamesi ve Sened-i Mezkure İzafe olunan "Hakani" Kaydının Ref'i ile "Milli" Sıfat-ı Mübeccelinin Vaz'ı Hakkında Kararname" yayınlandı.
 • 28 Kasım 1922 Yunanistan'da, yenilgiye neden olan kabine üyleri ile Başkomutan Hacıanesti, idama mahkum edildi.
 • 30 Kasım 1922 Mudanya Ateşkes Antlaşması uyarınca, Doğu Trakya'nın teslim işlemleri tamamlandı.
 • 2 Aralık 1922 Gazi Mustafa Kemal T.B.M.M.'nde, üç milletvekilinin, seçim kanununun değiştirilmesi yolunda verdikleri önerge üzerinde konuştu.
 • 6 Aralık 1922 Dr. Adnan Bey, T.B.M.M. ikinci başkanlığından istifa etti.
 • 6 Aralık 1922 Gazi Mustafa Kemal , Ankara'da Hakimiyeti Milliye, Öğüt, Yenigün muhabirlerine, Halk Fırkası'nı kuracağını açıkladı.
 • 13 Aralık 1922 Ali Fuat Paşa, T.B.M.M. İkinci başkanı seçildi.
 • 16 Aralık 1922 Dr. Adnan Bey, Hükümetin İstanbul temsilcisi oldu.
 • 22 Aralık 1922 Lozan Konferansı'nın kesilmesi ihtimaline karşı, Başkomutan orduya hazırlık emri verdi.
 • .

  Bu sayfa hakkında yorum ekle:
  İsmin:
  Mesajınız:

  Saat  
     
  Reklam  
     
  Reklam  
     
  Add  
     
  Adsense  
     
  Reklam2  
     
  Bugün 1 ziyaretçi (18 klik) kişi burdaydı!
  => Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=